Mampaey-icon-klantgericht
Klantgericht en efficiƫnt

Klantgericht en efficiƫnt

Verder lezen
Mampaey-icon-installatie
Installatie en onderhoud

Installatie en onderhoud

Verder lezen
Mampaey-icon-innovatief
Innovatieve werkwijze

Innovatieve werkwijze

Verder lezen
Algemene voorwaarden warmte afleverset Tekst en bestanden

Algemene voorwaarden warmte afleverset

I. UITGANGSPUNTEN
 1. Uw warmte afleverset en binnenhuisinstallatie worden eens per 36 maanden geïnspecteerd.
 2. Storingen worden op basis van regie verholpen. U betaalt dus voorrijarbeid- en materiaalkosten.
 3. Storingen worden, behoudens overmacht, binnen 24 uur na de melding verwerkt.
II. VOORWAARDEN
 1. De capaciteit mag niet groter zijn dan 40kW.
 2. Het toestel dient aangesloten te zijn volgens de geldende voorschriften.
 3. Het toestel en de werkomgeving mag geen asbest bevatten.
III. UITSLUITINGEN

Niet in het contract opgenomen zijn:

 1. Installaties waarvoor geen onderdelen meer voorradig zijn of waarvoor onderdelen niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn. Ook enkele uitzonderlijke installaties vallen niet onder het service contract. Indien van toepassing zal Mampaey installatiebedrijven de opdrachtgever van een eventuele uitsluiting in kennis stellen.
 2. Alle installaties welke niet aangesloten zijn op de warmte afleverset.
IV. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
 1. De minimale looptijd is 3 jaar.
 2. Beide partijen kunnen de overeenkomst minstens 2 maanden voor het einde van het derde kalenderjaar schriftelijk opzeggen. Zonder schriftelijke opzegging wordt de overeenkomst na afloop stilzwijgend verlengd.
V. BETALINGEN
 1. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks vooraf betaald. Het bedrag wordt automatisch van het rekeningnummer van de opdrachtgever afgeschreven.
 2. Voor deze overeenkomst gelden de tarieven, zoals die door de opdrachtnemer voor of uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst zijn verstrekt.
 3. De voor het toestel overeengekomen contractprijs zal jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe contractjaar worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.
 4. Bij non-betaling c.q. beëindiging van het contract, zal een totaalfactuur worden opgesteld voor het restant van de termijnen vermeerderd met administratiekosten.
VI. ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden Installatiewerk voor consumenten van toepassing. Deze zijn ook te vinden op onze website.

VII. PRIJZEN
 1. Zie aanmeldformulier
   
Mampaey logo
Mampaey
Geen bestanden gevonden.
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Tekst - popup

Word jij onze nieuwe collega? Ontvang bij indiensttreding een tekenbonus van EUR 2500,- netto!

 

Contact opnemen