Mampaey-icon-klantgericht
Klantgericht en efficiƫnt

Klantgericht en efficiƫnt

Verder lezen
Mampaey-icon-installatie
Installatie en onderhoud

Installatie en onderhoud

Verder lezen
Mampaey-icon-innovatief
Innovatieve werkwijze

Innovatieve werkwijze

Verder lezen
Tekst Algemene voorwaarden

All in servicecontract c.v.-toestellen

I. UITGANGSPUNTEN
 1. Storingen worden zonder extra kosten verholpen. U betaalt dus geen materiaal- of arbeidskosten.
 2. Storingen worden, behoudens overmacht, binnen 24 uur na de melding verwerkt.
 3. Uw cv-toestel wordt eens per 24 maanden geïnspecteerd.
 4. Naast het cv-toestel heeft dit contract ook betrekking op:
 • Het expansievat
 • De water- en gasaansluitingen van het cv-toestel
 • De rookgasafvoer tot 2 meter van het toestel (mits in het zicht en niet bouwkundig)
 • De drukmeter
 • Het overstortventiel
 • De vulkraan
II. STORINGEN DIE NIET ONDER HET CONTRACT VALLEN
 • Bijvullen en ontluchten.
 • Aansteken van de waakvlam.
 • Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of geen juiste elektrische spanning aanwezig is/was op het toestel (bijvoorbeeld als gevolg van een stroomstoring).
 • Storingen die zijn ontstaan doordat er geen gas of gasvoordruk op het toestel aanwezig is conform de voorwaarden van de leverancier.
 • Door blikseminslag.
 • Door bevriezing.
 • Door ondeskundige bediening.
 • Door verstopping en/of kalkafzetting.
 • Door capaciteitsproblemen en/of verborgen gebreken aan een installatie die niet is geïnstalleerd door Mampaey installatiebedrijven.
 • Storingen als gevolg van lekkage aan het leidingnet, radiatore(en)-(kranen) en appendages.
 • Kamerthermostaat.
III. VOORWAARDEN
 1. Uw cv-toestel mag niet ouder zijn dan 15 jaar.
 2. De capaciteit mag niet groter zijn dan 40kW.
 3. Het toestel dient aangesloten te zijn volgens de geldende voorschriften.
 4. Het toestel mag geen asbest bevatten.
IV. UITSLUITINGEN

Niet in het contract opgenomen zijn cv-toestellen waarvoor geen onderdelen meer voorradig zijn of waarvoor onderdelen niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn. Ook enkele uitzonderlijke toestellen vallen niet onder het all-in service contract. Indien van toepassing zal Mampaey installatiebedrijven de opdrachtgever van een eventuele uitsluiting in kennis stellen.

V. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
 1. Het all-in servicecontract loopt van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar.
 2. De minimale looptijd is 2 jaar.
 3. Beide partijen kunnen de overeenkomst minstens 2 maanden voor het einde van het tweede kalenderjaar schriftelijk opzeggen. Zonder schriftelijke opzegging wordt de overeenkomst na afloop met 12 maanden stilzwijgend verlengd.
 4. Op 1 januari in het kalenderjaar waarin de CV ketel 15 wordt, zal het all-in contract omgezet worden naar een regiecontract waarna zowel de onderhoudsplanning als ook de automatische incasso komen te vervallen. 
VI. BETALINGEN
 1. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks vooraf betaald. Het bedrag wordt automatisch van het rekeningnummer van de opdrachtgever afgeschreven.
 2. Voor deze overeenkomst gelden de tarieven, zoals die door de opdrachtnemer voor of uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst zijn verstrekt.
 3. De voor het toestel overeengekomen contractprijs zal jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe contractjaar worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.
 4. Bij non-betaling c.q. beëindiging van het contract, zal een totaalfactuur worden opgesteld voor het restant van de termijnen vermeerderd met administratiekosten.
VII. ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden Installatiewerk voor consumenten van toepassing. Deze zijn ook te vinden op onze website.

VIII. PRIJZEN

Voor cv-toestellen ouder dan 10 jaar geldt een toeslag van 10% op het basistarief.
 

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Tekst - popup

Word jij onze nieuwe collega? Ontvang bij indiensttreding een tekenbonus van EUR 2500,- netto!

 

Contact opnemen