Mampaey-icon-klantgericht
Klantgericht en efficiƫnt

Klantgericht en efficiƫnt

Verder lezen
Mampaey-icon-installatie
Installatie en onderhoud

Installatie en onderhoud

Verder lezen
Mampaey-icon-innovatief
Innovatieve werkwijze

Innovatieve werkwijze

Verder lezen

Slimmer en beter resultaatgericht samenwerken, maar wel anders!

15 juni 2016

afbeeldingen/nieuws/Woorden-die-veel-gebruikt-zijn-200x200.jpg

Slimmer en beter resultaatgericht samenwerken, maar wel anders!

Geen laagste prijs-selectie, maar selectie op basis van gelijkwaardig resultaatgericht samenwerken met alle ketenpartners die bij het project betrokken zijn. Alleen hoe kom je dan tot partnerselectie en geschikte consortia die meer toegevoegde waarde kunnen en willen leveren? Dat vroeg Wonen Wateringen in september 2015 toen ze de planvorming en uitvoering (design, build & maintenance), van een grootschalige onderhouds- en vernieuwingsingreep voor circa 530 woningen en aansluitend het planmatig onderhoud in de markt wilde zetten. Bouwend Nederland en Uneto-VNI boden ondersteuning in dit vernieuwende traject.

Wonen Wateringen ziet in ketensamenwerking een uitgelezen kans om partners-in-onderhoud meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Voor de periode 2016-2022 investeert Wonen Wateringen circa 15 miljoen euro in haar woningbezit. Traditioneel aanbesteden ligt voor de hand. In overleg met Bouwend Nederland besloot Wonen Wateringen tot een innovatieve manier van partnerselectie. De aanpak van de selectiefase is te karakteriseren als een pre-commerciële inkoop methodiek. De nadruk ligt op ketensamenwerking; kijken naar gelijkwaardigheid en betrekken van ketenpartners vroeg in het proces. Dit past bij het vernieuwend inkoopbeleid dat door Pianoo en Inkoop Innovatie Urgent wordt uitgedragen, bij de agenda Ketensamenwerking van Bouwend Nederland, de gezamenlijke visie daarin met Uneto-VNI en de ketensamenwerkingstrajecten die Pure Birds organiseert en aanjaagt.

Ondersteund en begeleid door Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Wubben-Chan architecten en Pure Birds zocht Wonen Wateringen naar langdurige partners om gezamenlijk structureel een beter resultaat neer te zetten. Om zo een slim en duurzaam bouwproces te realiseren dat aantoont dat er een gezonder en rendabeler verdienmodel voor consortia en ketenpartners mogelijk is. Wonen Wateringen wil daarbij de markt uitdagen, niet overvragen. André van den Berg, directeur-bestuurder Wonen Wateringen: “Selecteren op prijs, waarbij het vervaardigen het criterium is en niet de levensduurkosten werkt passief gedrag in de hand. Prijskwaliteitverhouding van de woning op langere termijn of de tevredenheid van de huurder worden ondergeschikt. “Wij geloven in een andere aanpak en denken betere resultaten te behalen door onze partners meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Maar dat vraagt vernieuwend opdrachtgeverschap. Onze partnerselectie is gericht op de lange-termijn relatie. Risico’s en problemen worden samen aangepakt in plaats van afgeschoven”.

Kenmerkend is meer nadruk op ‘proces’ dan op ‘product’. (er worden geen bestekken geschreven en de productieplanning komt pas na selectie aan bod). De selectieprocedure is uniek voor de branche. Uitleg over de selectieprocedure leidde tot pitches van 10 minuten van 25 consortia. Van de 25 consortia bleven er 8 over, die deelnamen aan een ‘boost’ om meer inzicht te krijgen in de vraagstelling. Vervolgens leidde presentaties van deze 8 partijen tot selectie van twee partijen, Ketenkracht (een ketensamenwerking van Koers Groep, Hartman Totaalonderhoud, Mampaey Installatietechniek en Cazdak Dakbedekkingen) en Kloet De Variabele (een samenwerking van Kloet Onderhoud, Boekema, Logchies Renovatie en Onderhoud en de Variabele Strategie en Innovatie en een vast consortium van 5 Zuid-Hollandse bedrijven: E-installateur Synorga, W-installateur Verkaart, Bouwkundig aannemer Van der Tempel en architectenbureau Van Dop en Mathot).

“De selectieprocedure is misschien het beste te vergelijken met best value procurement. Een selectie op basis van de “klik” met als doel om de samenwerking zo in te richten, dat de ketenpartners en Wonen Wateringen elkaar stimuleren om naar een hoger kwaliteitsniveau te komen. Door eerlijk samen te werken in de keten met vaste en nieuwe ketenpartners binnen een door Wonen Wateringen gegeven budget per woning en een basis kwaliteitsnomering”, aldus Amy Oerlemans directeur Kloet Onderhoud.

Deze manier van selecteren, vraagt van alle partijen (ook de opdrachtgever) om andere competenties, een andere manier van presenteren en de durf om zich kwetsbaar op te stellen. Aannemers werden uitgedaagd te laten zien hoe ze werken aan co-makership en gelijkwaardige samenwerking op alle onderdelen vanaf het begin van het proces (dus ook al bij het ontwerp). Hank Herfkens van Ketenkracht: “door deze manier van selecteren wordt de toegevoegde waarde van ketenpartners en de integrale werkwijze van de partners centraal gesteld. Prijs is een gegeven”.

Ook partijen die de opdracht niet wonnen reageren positief. Ronald Hoogenboom van Dinkq bouw en onderhoud BV: “Wij schreven in als samenwerking met onze vaste partners Van Mierlo en Bouwmeester, gesteund door ketenpartners waar we vertrouwen in hebben. De uitvraag vanuit Wonen Wateringen was bijzonder evenals het aantal gegadigden dat zich had inschreven voor de eerste Pitch. Opvallend is dat de uiteindelijke winnaars veelal de onderhoudsbedrijven zijn die meer gewend zijn om te denken in onderhoudsscenario’s met de doel van het in stand houden van het vastgoed.  We zien deze selectieprocedure bij Wonen Wateringen als een leerproces om onze presentatie naar buiten te verbeteren. Wij gaan er van uit dat we dit soort uitvragen in de toekomst meer zullen zien”.

“Dit selectieproces heeft ons uitgedaagd en geholpen in de opzet van onze ketenaanpak. We hebben er veel van geleerd en kunnen hiermee ons voordeel doen in de toekomst. Al bekruipt je wel het gevoel dat deze vorm van selectie op presentatie gericht is en minder op dat wat je als bedrijf in staat bent te presteren”, aldus Hein Herpers van Bouwbedrijf Verbakel BV die meedeed als partner in de 4=1 onderhoudsgroep.

Een boost in het selectieproces was als eenmalige impuls nodig om; enerzijds te zorgen dat consortia goed de klantvraag begrepen en daarop leerden door te vragen, en anderzijds het belang te laten zien van en hoe de consortia ketensamenwerking vormgeven door meerdere disciplines te betrekken in het proces. ”Veel bouwbedrijven worstelden ermee dat in deze uitvraag geen productiecapaciteit wordt gevraagd, maar een vorm van dienstverlening. Dit zag je in de pitches terug.”, aldus Wonen Wateringen.

Na de selectiefase volgt de ontwerp- en uitvoeringsfase die de consortia gezamenlijk oppakken. Ook de opdrachtgever doet hierin mee, omdat ook zijn organisatie zich wil en moet aanpassen voor een andere invulling van het strategisch onderhoud. In een 2e Boost zijn gezamenlijk de doelen en KPI’s bepaald voor een succesvolle samenwerking. Het aspect van ‘resultaatgericht samenwerken’ zal aantoonbaar gemaakt moeten worden in de bouwfase en de evaluatie erna.

Terug
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in