Scroll naar de content
MP_projecten_0033

Slimmer en beter resultaatgericht samenwerken, maar wel anders!

15 juni 2016

afbeeldingen/nieuws/Woorden-die-veel-gebruikt-zijn-200x200.jpg

Slimmer en beter resultaatgericht samenwerken, maar wel anders!

Geen laagste prijs-selectie, maar selectie op basis van gelijkwaardig resultaatgericht samenwerken met alle ketenpartners die bij het project betrokken zijn. Alleen hoe kom je dan tot partnerselectie en geschikte consortia die meer toegevoegde waarde kunnen en willen leveren? Dat vroeg Wonen Wateringen in september 2015 toen ze de planvorming en uitvoering (design, build & maintenance), van een grootschalige onderhouds- en vernieuwingsingreep voor circa 530 woningen en aansluitend het planmatig onderhoud in de markt wilde zetten. Bouwend Nederland en Uneto-VNI boden ondersteuning in dit vernieuwende traject.

Wonen Wateringen ziet in ketensamenwerking een uitgelezen kans om partners-in-onderhoud meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Voor de periode 2016-2022 investeert Wonen Wateringen circa 15 miljoen euro in haar woningbezit. Traditioneel aanbesteden ligt voor de hand. In overleg met Bouwend Nederland besloot Wonen Wateringen tot een innovatieve manier van partnerselectie. De aanpak van de selectiefase is te karakteriseren als een pre-commerciële inkoop methodiek. De nadruk ligt op ketensamenwerking; kijken naar gelijkwaardigheid en betrekken van ketenpartners vroeg in het proces. Dit past bij het vernieuwend inkoopbeleid dat door Pianoo en Inkoop Innovatie Urgent wordt uitgedragen, bij de agenda Ketensamenwerking van Bouwend Nederland, de gezamenlijke visie daarin met Uneto-VNI en de ketensamenwerkingstrajecten die Pure Birds organiseert en aanjaagt.

Ondersteund en begeleid door Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Wubben-Chan architecten en Pure Birds zocht Wonen Wateringen naar langdurige partners om gezamenlijk structureel een beter resultaat neer te zetten. Om zo een slim en duurzaam bouwproces te realiseren dat aantoont dat er een gezonder en rendabeler verdienmodel voor consortia en ketenpartners mogelijk is. Wonen Wateringen wil daarbij de markt uitdagen, niet overvragen. André van den Berg, directeur-bestuurder Wonen Wateringen: “Selecteren op prijs, waarbij het vervaardigen het criterium is en niet de levensduurkosten werkt passief gedrag in de hand. Prijskwaliteitverhouding van de woning op langere termijn of de tevredenheid van de huurder worden ondergeschikt. “Wij geloven in een andere aanpak en denken betere resultaten te behalen door onze partners meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Maar dat vraagt vernieuwend opdrachtgeverschap. Onze partnerselectie is gericht op de lange-termijn relatie. Risico’s en problemen worden samen aangepakt in plaats van afgeschoven”.

Kenmerkend is meer nadruk op ‘proces’ dan op ‘product’. (er worden geen bestekken geschreven en de productieplanning komt pas na selectie aan bod). De selectieprocedure is uniek voor de branche. Uitleg over de selectieprocedure leidde tot pitches van 10 minuten van 25 consortia. Van de 25 consortia bleven er 8 over, die deelnamen aan een ‘boost’ om meer inzicht te krijgen in de vraagstelling. Vervolgens leidde presentaties van deze 8 partijen tot selectie van twee partijen, Ketenkracht (een ketensamenwerking van Koers Groep, Hartman Totaalonderhoud, Mampaey Installatietechniek en Cazdak Dakbedekkingen) en Kloet De Variabele (een samenwerking van Kloet Onderhoud, Boekema, Logchies Renovatie en Onderhoud en de Variabele Strategie en Innovatie en een vast consortium van 5 Zuid-Hollandse bedrijven: E-installateur Synorga, W-installateur Verkaart, Bouwkundig aannemer Van der Tempel en architectenbureau Van Dop en Mathot).

“De selectieprocedure is misschien het beste te vergelijken met best value procurement. Een selectie op basis van de “klik” met als doel om de samenwerking zo in te richten, dat de ketenpartners en Wonen Wateringen elkaar stimuleren om naar een hoger kwaliteitsniveau te komen. Door eerlijk samen te werken in de keten met vaste en nieuwe ketenpartners binnen een door Wonen Wateringen gegeven budget per woning en een basis kwaliteitsnomering”, aldus Amy Oerlemans directeur Kloet Onderhoud.

Deze manier van selecteren, vraagt van alle partijen (ook de opdrachtgever) om andere competenties, een andere manier van presenteren en de durf om zich kwetsbaar op te stellen. Aannemers werden uitgedaagd te laten zien hoe ze werken aan co-makership en gelijkwaardige samenwerking op alle onderdelen vanaf het begin van het proces (dus ook al bij het ontwerp). Hank Herfkens van Ketenkracht: “door deze manier van selecteren wordt de toegevoegde waarde van ketenpartners en de integrale werkwijze van de partners centraal gesteld. Prijs is een gegeven”.

Ook partijen die de opdracht niet wonnen reageren positief. Ronald Hoogenboom van Dinkq bouw en onderhoud BV: “Wij schreven in als samenwerking met onze vaste partners Van Mierlo en Bouwmeester, gesteund door ketenpartners waar we vertrouwen in hebben. De uitvraag vanuit Wonen Wateringen was bijzonder evenals het aantal gegadigden dat zich had inschreven voor de eerste Pitch. Opvallend is dat de uiteindelijke winnaars veelal de onderhoudsbedrijven zijn die meer gewend zijn om te denken in onderhoudsscenario’s met de doel van het in stand houden van het vastgoed.  We zien deze selectieprocedure bij Wonen Wateringen als een leerproces om onze presentatie naar buiten te verbeteren. Wij gaan er van uit dat we dit soort uitvragen in de toekomst meer zullen zien”.

“Dit selectieproces heeft ons uitgedaagd en geholpen in de opzet van onze ketenaanpak. We hebben er veel van geleerd en kunnen hiermee ons voordeel doen in de toekomst. Al bekruipt je wel het gevoel dat deze vorm van selectie op presentatie gericht is en minder op dat wat je als bedrijf in staat bent te presteren”, aldus Hein Herpers van Bouwbedrijf Verbakel BV die meedeed als partner in de 4=1 onderhoudsgroep.

Een boost in het selectieproces was als eenmalige impuls nodig om; enerzijds te zorgen dat consortia goed de klantvraag begrepen en daarop leerden door te vragen, en anderzijds het belang te laten zien van en hoe de consortia ketensamenwerking vormgeven door meerdere disciplines te betrekken in het proces. ”Veel bouwbedrijven worstelden ermee dat in deze uitvraag geen productiecapaciteit wordt gevraagd, maar een vorm van dienstverlening. Dit zag je in de pitches terug.”, aldus Wonen Wateringen.

Na de selectiefase volgt de ontwerp- en uitvoeringsfase die de consortia gezamenlijk oppakken. Ook de opdrachtgever doet hierin mee, omdat ook zijn organisatie zich wil en moet aanpassen voor een andere invulling van het strategisch onderhoud. In een 2e Boost zijn gezamenlijk de doelen en KPI’s bepaald voor een succesvolle samenwerking. Het aspect van ‘resultaatgericht samenwerken’ zal aantoonbaar gemaakt moeten worden in de bouwfase en de evaluatie erna.

Terug

Designpro.nl | Z-IM.nl | Site index | Sitemap | Privacyverklaring | Cookieverklaring

Zoeken

Gesloten combi toestellen HR + VR

Atag Perfect 2 SHR 24 T   HR Bosch Eurostar 25 VRC VR  
Atag Perfect 2 SHR 35 T   HR Bosch Eurostar 29 VRC VR  
Atag Blauwe Engel 2 S-HR[T] 24 T   HR Bosch Gaswandketel 24 VRC VR  
Atag Blauwe Engel 2 S-HR[T] 35 T   HR Bosch Gaswandketel 28 VRC VR  
Atag Blauwe Engel 2 S-HR[T] 51 T   HR        
Atag Q Serie Q 25 C   HR        
Atag Q Serie Q 38 C   HR Bosch HRC 26 HRC CW3   HR
Atag Q Serie Q 51 C   HR Bosch HRC 30 HRC CW4   HR
        Bosch HRC 35 HRC CW5   HR
Atag Enigma E-SHR Stand, 24TI   HR Bosch HRC  Top 35 HRC CW5   HR
Atag Enigma E-SHR Stand, 32TI   HR Bosch HRC  Turbo 42 HRC CW5   HR
Atag Enigma E-SHR 24 TI   HR        
Atag Enigma E-SHR 24 T NZ   HR Bosch Eurostar 25 VRC VR  
Atag Enigma E-SHR Comf.24/32TI   HR Bosch Eurostar 29 VRC VR  
               
Atag E Serie E22C   HR        
Atag E Serie E26C   HR Daalderop Combifort 24/50+   HR
Atag E Serie E32C   HR Daalderop Combifort 30/50+   HR
        Daalderop Combifort 24/80  24/80+   HR
AWB Thermo Master VR 24 T VR   Daalderop Combifort 32/80  32/80+   HR
AWB Thermo Master 2 HR 28.02WT   HR Daalderop Combifort 38/80+   HR
AWB Thermo Master 2 HR 32 02WT   HR Daalderop HR Combi 22/80   HR
AWB Thermo Master 3 HR 24 T   HR Daalderop HR Combi 24/80  24/80+   HR
AWB Thermo Master 3 HR 28 T   HR Daalderop HR Combi 32/80  32/80+   HR
AWB Thermo-Elegance Advance 3   HR Daalderop Combipact 24/33 CW 4   HR
AWB Thermo-Elegance Advance 4   HR        
AWB Thermo-Elegance Advance 4S   HR        
AWB Thermo-Elegance Advance 5   HR Itho  Klimax 20-22 HRT   HR
AWB Thermo-Elegance Advance 6   HR Itho  Klimax 24-28 HRT   HR
AWB Thermo-Pronox 20-41 WT   HR Itho  Klimax 30-36 HRT   HR
AWB Thermo-Pronox 30-41 WT   HR Itho  Klimax 36-42 HRT   HR
AWB HRG HR 22G   HR Itho  Klimax 42-46 HRT   HR
AWB HRG HR 30G   HR        
               
Baxi Luna VR 23 C VR          
Baxi Luna HR 23 C   HR        
Baxi Luna HR 23 CB   HR        
               
Intergas  HRE 24/18 CW3   HR Remeha Quinta 28 c   HR
Intergas  HRE 28/24 CW4   HR Remeha Quinta 35 c   HR
Intergas  HRE 36/30 CW5   HR        
Intergas  HRE 36/48 CW5   HR Remeha Avanta 24c CW3   HR
Intergas Kombi Kompakt KK HR 22   HR Remeha Avanta 28c CW4   HR
Intergas Kombi Kompakt KK HR 28   HR Remeha Avanta 35c CW5   HR
Intergas Kombi Kompakt KK HR 28/24   HR        
Intergas Kombi Kompakt KK HR36/30   HR Remeha Aquanta CW6   HR
Intergas Prestige CW 5   HR        
Intergas Prestige CW 6   HR Remeha Calenta 28 c   HR
        Remeha Calenta 40 c   HR
Intergas Gaswand VR H 22.VRT [W] VR          
Intergas Gaswand VR H 22.VRM [W] VR   Remeha Tzerra M 24 C CW 3   HR
        Remeha Tzerra M 28 C CW 4   HR
        Remeha Tzerra M 39 C CW 5   HR
               
Nefit  Baseline HR HRC 24 CW 3   HR Vaillant hrSolide VHR 18-22/3   HR
Nefit  Baseline HR HRC 24 CW 4   HR Vaillant hrSolide VHR 24-28/3   HR
Nefit  Ecomline Excellent HRC22HOR.   HR Vaillant hrSolide VHR 30-34/3   HR
Nefit  Ecomline Excellent HRC30HOR.   HR Vaillant hrExclusief VHR 30/4 C   HR
Nefit  Ecomline Excellent HRC22VERT.   HR Vaillant hrExclusief VHR 35/4 C   HR
Nefit  Ecomline Excellent HRC30VERT.   HR        
Nefit  Ecomline Classic HRC22HOR.   HR Vaillant thermo Compact VCW 255/3 VR  
Nefit  Ecomline Classic HRC30HOR.   HR Vaillant thermo Compact CWK 245/3 VR  
Nefit  Ecomline Classic HRC22VERT.   HR        
Nefit  Ecomline Classic HRC 30VERT.   HR Vaillant hr PRO VHR CW3/3 C   HR
Nefit  Ecomline Economy HRC23V   HR Vaillant hr PRO VHR CW4/3 C   HR
Nefit  Ecomline Economy HRC23/28V   HR Vaillant hr PRO VHR CW4/3Exp   HR
Nefit  Ecomline VR VRC24VS VR          
Nefit  Economy HR HRC24   HR Vaillant HRV HRV24C   HR
Nefit  Economy HR HRC24Uitgebr.   HR Vaillant HRV HRV30C   HR
Nefit  Economy VR VRC24 VR          
Nefit  Smartline HRC 24/CW3   HR Vaillant Eco TEC Plus VHR 20-24/5-5   HR
Nefit  Smartline HRC 24/CW4   HR Vaillant Eco TEC Plus VHR 25-30/5-5   HR
Nefit  Smartline Basic       Vaillant Eco TEC Plus VHR 30-34/5-5   HR
Nefit  Proline HR HRC 25/CW3   HR Vaillant Eco TEC Plus VHR 35-38/5-5   HR
Nefit  Proline HR HRC 25/CW4   HR Vaillant Eco TEC Plus VHR 34/5-5 i   HR
Nefit  Topline HRC 25/CW4   HR        
Nefit  Topline HRC 30/CW5   HR Viessman Vitodens 100 24   HR
Nefit  Topline CW 4 Aquapower HRC 25   HR Viessman Vitodens 100 30   HR
Nefit  Topline CW 5 Aquapower HRC 25   HR        
Nefit Trendline HRC 25 CW 4   HR        
Nefit Trendline HRC 30 CW 5   HR        

Gesloten  Solo Toestellen VR+HR

               
Atag   Perfect  2 SHR 15   HR        
Atag   Perfect  2 SHR 24   HR        
Atag   Perfect  2 SHR 35   HR Nefit Fasto Ecomline Excellent HR 22   HR
        Nefit Fasto Ecomline Excellent HR 30   HR
Atag Enigma E-SHR 24 TI   HR Nefit Fasto Ecomline Excellent HR 43   HR
Atag Enigma E-SHR 32 TI   HR Nefit Fasto Ecomline Excellent HR 65   HR
        Nefit Fasto Ecomline Classic HR 22   HR
Atag Blauwe Engel 2 S-HR 15   HR Nefit Fasto Ecomline Classic HR 30   HR
Atag Blauwe Engel 2 S-HR 24   HR Nefit Fasto Ecomline Classic HR 43   HR
Atag Blauwe Engel 2 S-HR 35   HR        
Atag Blauwe Engel 2 S-HR 51   HR Remeha Quinta 25   HR
Atag Blauwe Engel 2 S-HR 60   HR Remeha Quinta 30   HR
        Remeha Quinta 45   HR
Atag Q Serie Q25S   HR Remeha Quinta 65   HR
Atag Q Serie Q38S   HR Remeha Quinta 85   HR
Atag Q Serie Q51S   HR Remeha Calenta 25 S   HR
Atag Q Serie Q60S   HR Remeha Calenta 35 S   HR
        Vaillant  hr Exclusief VHR 20/4 S   HR
        Vaillant  hr Exclusief VHR 25/4 S   HR
AWB Thermomaster VR/SV 23.28 VR   Vaillant  hr Exclusief VHR 35/4 S   HR
AWB Thermomaster VR24 VR   Vaillant  hr Exclusief VHR 45 S   HR
AWB Thermo-Master 2 HR 28.01   HR Vaillant  hr Exclusief VHR 65 S   HR
AWB Thermo-Master 2 HR 32.01   HR        
AWB Thermo-Master 3 HR 24   HR Vaillant VHR VHR 35S   HR
AWB Thermo-Master 3 HR 28   HR Vaillant VHR VHR 45S   HR
               
AWB Thermo-Pronox 20.40 W   HR        
AWB Thermo-Pronox 30.40 W   HR        
               
Baxi Luna HR 23S   HR        
Baxi Profit Runner   HR        
Baxi R2 Single R2 Single VR          
               
Bosch 22 HRS   HR        
Bosch HRS-Top 16 HRS   HR Viessmann Vitodens 300 24/35   HR
Bosch HRS-Top 28 HRS   HR Viessmann Vitodens 300 45   HR
Bosch HRS-Top 42 HRS   HR Viessmann Vitodens 300 60   HR
               
Intergas  Kompakt KK Solo HR 12   HR        
Intergas  Kompakt KK Solo HR 22   HR        
Intergas  Kompakt KK Solo HR 28   HR        
Intergas Solo HRE 12   HR        
Intergas Solo HRE 18   HR        
Intergas Solo HRE 24   HR        
Intergas Solo HRE 30   HR        
Intergas Solo HRE 40   HR        
               
Bosch HRS-Top 16 HRS   HR        
Bosch HRS-Top 28 HRS   HR        
Bosch HRS-Top 42 HRS   HR        
               
               

Indirect gestookte Boilers

        Bosch EBU Boiler EBU 80    
        Bosch EBU Boiler EBU 120    
        Bosch EBU Boiler EBU 200    
Atag  Boiler Q Serie CBV-110            
Atag  Boiler Q Serie CBH -110     Nefit Ecomfit 75H 30KW    
Atag  Boiler Q Serie CBS-150     Nefit Ecomfit 75V 30KW    
Atag  Boiler Q Serie CBS-200     Nefit Ecomfit 75H 40KW    
Atag  Boiler Q Serie CBS-300     Nefit Ecomfit 75V 40KW    
        Nefit CV Boiler 80    
AWB thermo Boiler 80 liter     Nefit CV Boiler 120/30    
AWB thermo Boiler 120 liter     Nefit CV Boiler 120/40    
        ACV HL 100    
Remeha  Aqua 80/30 W     ACV HL 130    
Remeha  Aqua 120/30 W     ACV HL 160    
Remeha  Aqua 120/40 W     ACV  Smart 100    
Remeha  Aqua 150/40 W     ACV  Smart 130    
Remeha  Aqua 120/40 S     ACV  Smart 160    
               
        Inventum CV 50    
Vaillant VIH 80     Inventum CV 80    
Vaillant VIH 120     Inventum CV 120    
Vaillant VIH 150     Inventum CV 150    
Vaillant VIHCB 80            
Vaillant VIHCB 120     Nibe 100    
Vaillant VIHCB 150     Nibe 150    

Direct Gestookte Gasboiler

        Sentry Sen 110    
A.O.SMITH EQ 115     Sentry Sen 150    
A.O.SMITH EQ 155     Sentry ES 30    
A.O.SMITH EQ 200     Sentry ES 40    
A.O.SMITH Neptune II PGCS 30     Sentry BW 80    
A.O.SMITH Neptune II PGCS 40     Sentry BW 100    
A.O.SMITH Neptune III NGT 115     Sentry EBW 135    
A.O.SMITH Neptune III NGT 155     Sentry EBW 145    
A.O.SMITH EQB 115N     Sentry EBW 160    
A.O.SMITH EQB 155N            

Prijsoverzicht all-in onderhoudscontract 2018

CV- EN COMBI-KETELS PRIJS PER MAAND
CV-ketel open uitvoering tot 40 kW €8,65
CV-ketel gesloten uitvoering tot 40 kW €10,15
Combi-ketel open uitvoering tot 40 kW €10,75
Combi-ketel gesloten uitvoering tot 40 kW €12,25
   

OVERIG
(uitsluitend opneembaar in contract in combinatie met het c.v. toestel, vallen niet onder het all-in contract, betreft alleen het onderhoud)

Geisers €4,75
Zonneboiler €3,85
Combi boiler met WTW(warmtepomp) €2,75
WTW unit (incl. 1 filterset tijdens onderhoud) €2,35

 


 

 

Indien uw toestel ouder dan 10 jaar is geldt een toeslag van 10 % op het basistarief.

Indien uw toestel ouder dan 13 jaar is kunnen wij u niet meer opnemen in het all-in servicecontract.